Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy statement en cookieverklaring

Geachte klant,

Bedankt voor het bezoek aan onze website. U bezoekt momenteel de website van Skinsights by Senitas.

Deze website is in beheer en onderhoud bij: E.P.C. Bv
Ons bedrijfsadres is: Duifhuisweg 22, 3590 Diepenbeek, België
Ons postadres is: Duifhuisweg 22, 3590 Diepenbeek, België
Ons B.T.W.-nummer is: BE 0832.163.493

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Waarom een account?

Voor het meeste gemak vragen wij u een account aan te maken op onze website. Uw naam, woonplaats, telefoon en mailgegevens worden dan in onze database bewaard.

Via het inloggen door middel van uw mailadres, gevolgd door een wachtwoord, herkent onze website u en zijn uw gegevens bekend.

Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens?

Deze informatie wordt gebruikt:

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Toegang tot persoonlijke gegevens

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Senitas.com en het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij proberen onze bezoekers een geavanceerde en gebruiksvriendelijke website te bieden die zich automatisch aanpast aan hun behoeften en wensen. Om dit te bereiken gebruikt onze website de volgende soorten cookies:

Gegevensoverdracht en beveiliging

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een icoon (merkteken) dat afgebeeld wordt op onze site.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Contact

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Per brief: Duifhuisweg 22, 3590 Diepenbeek, België

Over contact per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij werken geheel volgens de Privacy wetgeving; in elke mail is een afmeld procedure opgenomen.

Over contact per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Reclamewerk

Tot de volgende instanties/adressen kunt u zich wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk of e-mails (meer) wenst te ontvangen:

Drukwerk: onder vermelding van welke blokkade (direct mail, vaste telefoon, mobiele telefoon, E-mail, SMS, nabestaanden en marktonderzoek) en uw naam, adres, postcode plus woonplaats.

Internet: vul gratis het inschrijfformulier in op onze website.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Klachten

Als u denkt dat uw gegevens niet volgens de regels worden behandeld of zelfs illegaal worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij:

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/
Art 29 WP Vice-President: Willem DEBEUCKELAERE, President of the Belgian Privacycommission